Linia Ganna

    1763

    Wskaźnik analizy technicznej stworzony przez Williama Delberta Ganna. Linia prosta przebiegająca pod kątem 45 stopni od miejsca uznanego za początek trendu wzrostowego. Według teorii Ganna, linia ta ma kluczowe znaczenie dla trendu wzrostowego. Przebieg kursu powyżej tej linii świadczy o kontynuacji trendu wzrostowego, a spadek poniżej linii Ganna jest sygnałem zmiany trendu.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.