LIBOR

    2043

    Skrót od London Interbank Offered Rate. Referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Stawki LIBOR wyznaczane są dla dolara amerykańskiego, euro, franka szwajcarskiego, funta szterlinga oraz jena japońskiego dla pożyczek na 1 dzień, 1 tydzień, 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy oraz 1 rok. Wartość LIBOR obliczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanej przez banki będące uczestnikami panelu LIBOR po odrzuceniu odpowiedniej liczby najwyższych i najniższych ofert. LIBOR wyznaczany jest codziennie około godziny 11 czasu GMT. Wyznaczaniem wartości LIBOR zajmuje się ICE Benchmark Administration, należący do nowojorskiej grupy giełdowej Intercontinental Exchange.

    Występuje w poniższych artykułach:

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.