Kwotowanie

    1700

    Cena danego instrumentu finansowego. Składa się z dwóch cen: ceny bid oraz ceny ask. Po cenie bid otwierana jest transakcja sprzedaży oraz zamykana jest transakcja kupna. Po cenie ask otwierana jest transakcja kupna oraz zamykana jest transakcja sprzedaży.

    Horyzont inwestycyjny inwestora jednodniowego trwa od kilku do kilkunastu godzin. Najważniejszą zasadą, którą się kieruje jest niepozostawianie pozycji na noc. Swoje systemy transakcyjne opiera na analizie technicznej, głównie price action oraz wskaźnikach technicznych – MACD, RSI i Stochastic Oscillator. Liczba sygnałów transakcyjnych waha się między kilkoma, a kilkunastoma dziennie, w zależności od liczby instrumentów, na których dokonuje transakcji.