KOSPI 50

    1930

    Korea Stock Price Index 50. Główny indeks giełdowy Giełdy Papierów Wartościowych w Busan w Korei Południowej (Korea Exchange). Indeks KOSPI 50 skupia 50 spółek o najwyższej kapitalizacji.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.