Korea Exchange

    1936

    Południowokoreańska Giełda Papierów Wartościowych w Busan, posiadająca także swój oddział w Seulu. Powstała 27 stycznia 2005 roku. Główne indeksy giełdy to KOSPI 50, KOSDAQ oraz KRX 100.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.