Kangur

    2077

    AUD/USD. Potoczne określenie pary walutowej dolara australijskiego oraz dolara amerykańskiego. Jedna z najpopularniejszych par walutowych świata, należąca do grupy tak zwanych majors.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.