Kabel

    1940

    GBP/USD, cable. Potoczne określenie pary walutowej funta szterlinga (funta brytyjskiego) oraz dolara amerykańskiego. Trzecia najpopularniejsza para walutowa świata.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.