JPY

    1811

    Kod ISO jena japońskiego, oficjalnej waluty Japonii. Jen japoński został wprowadzony do obiegu w 1872 roku i był wzorowany na walutach zachodnich. Zastąpił dotychczasowy, skomplikowany system walutowy. Wyłącznym emitentem jena jest Bank Japonii (Bank of Japan).

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.