ISM

    1830

    Amerykańska odmiana wskaźnika PMI Index (Purchasing Managers Index). Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym Stanów Zjednoczonych tworzony na podstawie anonimowych ankiet wysyłanych do menadżerów z całego kraju, którzy odpowiadają na pytania dotyczące swojej branży. Wskaźnik przyjmuje wartości od 0 do 100, gdzie poziom 50 jest neutralny. Wyniki powyżej 50 oznaczają pozytywne prognozy dla gospodarki, a odczyty poniżej 50 są sygnałem negatywnych tendencji.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.