Inflacja

    1935

    Proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Inflacja dotyczy ceny dóbr i usług wytwarzanych w danej gospodarce wyrażonej w walucie tej gospodarki. Skutkiem inflacji jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego. Nadmierna inflacja jest jednym z największych problemów gospodarki. Każdy kraj posiada cel inflacyjny mieszczący się zwykle w rozpiętości od 1% (w przypadku gospodarek krajów rozwiniętych) do nawet 7% (w przypadku gospodarek krajów rozwijających się). Przeciwieństwem inflacji jest deflacja.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.