Indeks ZEW

    2068

    Indeks badania koniunktury autorstwa instytutu ZEW z niemieckiego Mannheim. Indeks obrazuje opinie i nastroje dotyczące rozwoju sytuacji gospodarczej w Niemczech. Opiera się na ankietach przeprowadzonych wśród 400 analityków oraz specjalistów dotyczących ich średnioterminowych przewidywań odnośnie koniunktury i przyszłej sytuacji na rynkach finansowych.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.