Indeks Uniwersytetu Michigan

    1922

    Indeks nastojów konsumentów Uniwersytetu Michigan. Amerykański wskaźnik zaufania konsumenckiego sporządzany od 1991 roku przez Uniwersytet Michigan oraz Thomson Reuters. Badanie polega na przeprowadzeniu ankiet drogą elektroniczną z 500 losowo wybranymi obywatelami Stanów Zjednoczonych (bez Alaski i Hawajów), którym zadawane jest 50 pytań. Wartość indeksu odnoszona jest do wartości 100 punktów z 1964 roku.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.