Indeks Ifo

    1674

    Wskaźnik makroekonomiczny obrazujący aktywność gospodarczą w Niemczech. Tworzony na podstawie ankiet dotyczących obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej. Publikowany co miesiąc od 1991 roku przez Ifo Institut fur Wirtschaftsforschung z Monachium. Indeks składa się z dwóch subindeksów pokazujących ocenę niemieckich przedsiębiorców dotyczącą obecnej oraz przyszłej (w horyzoncie 6 miesięcy) sytuacji gospodarczej. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników klimatu biznesowego na świecie.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.