ILS

    1728

    Kod ISO nowego izraelskiego szekela, określany także skrótem NIS (New Israeli Shequel). Jednostka walutowa Izraela i Autonomii Palestyńskiej. Wyłącznym emitentem nowego izraelskiego szekela jest Bank Izraela. Wprowadzony do obiegu 1 kwietnia 1985 roku.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.