Ibovespa

    1863

    Indice Bovespa. Indeks giełdowy około 50 spółek notowanych na brazylijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Sao Paulo (BM&F Bovespa). Publikowany od 2 stycznia 1968 roku. Ilość spółek w indeksie nie jest stała, indeks korygowany jest w taki sposób, aby skupiał spółki posiadające w sumie 80% udziału w obrotach giełdy z Sao Paulo.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.