IBEX 35

    2053

    Główny indeks giełdowy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Madrycie (Bolsa de Madrid, Madrid Stock Exchange). Indeks grupuje 35 spółek o najwyższej kapitalizacji oraz płynności, a publikowany jest od 29 grudnia 1987 roku.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.