HUF

    1715

    Kod ISO forinta węgierskiego (magyar forint). Oficjalny środek płatniczy na Węgrzech. W obiegu, w różnych formach, już od XIII wieku. W obecnej formie funkcjonuje od 1947 roku, kiedy to zakończył się okres węgierskiej hiperinflacji. Wyłącznym emitentem forinta węgierskiego jest Narodowy Bank Węgier (Magyar Nemzeti Bank, MNB).

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.