HSI 50

    1799

    Hang Seng Index; główny indeks akcyjny Giełdy Papierów Wartościowych w Hong Kongu (Hong Kong Stock Exchange). Publikowany od 24 listopada 1969 przez Hang Seng Bank. W skład indeksu wchodzi 50 spółek o najwyższej kapitalizacji hongkońskiej giełdy spełniających dodatkowo wymagania dotyczące płynności.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.