Historia rachunku

    1916

    Ewidencja sfinalizowanych transakcji na rachunku inwestycyjnym. Lista wszystkich operacji dotyczących rachunku inwestycyjnego oraz salda rachunku, zamkniętych pozycji, a także wszystkich zleceń anulowanych. Dostępna jest na wszystkich platformach handlowych.

    Inwestor wykorzystujący wahania cen w średnim horyzoncie czasowym. W sposób umiejętny łączy codzienne obowiązki służbowe z inwestowaniem nadwyżek finansowych na rynkach. Na inwestowanie poświęca maksymalnie godzinę dziennie, analizując głównie sytuację techniczną na wybranych instrumentach. Wchodząc w pozycję, z góry definiuje poziomy zleceń Stop Loss i Take Profit i oczekuje na rozwój sytuacji rynkowej.