High

    1792

    Cena maksymalna świecy. Jest to maksymalna wartość danego instrumentu w danym okresie czasu (w interwale minutowym będzie to maksymalna wartość instrumentu w każdej minucie, w interwale dziennym jest to maksymalna wartość instrumentu każdego dnia itd.). Na wykresie świecowym cena high to kraniec górnego cienia, a w przypadku jego braku górny kraniec korpusu.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.