Hedging

    1789

    Strategia inwestycyjna polegająca na zabezpieczaniu portfela inwestycyjnego przed nadmiernymi zmianami wartości wynikającymi ze zwiększonych wahań cen instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu. Hedgingu portfela inwestycyjnego dokonuje się za pomocą doboru ujemnie skorelowanych aktywów.

    Horyzont inwestycyjny inwestora jednodniowego trwa od kilku do kilkunastu godzin. Najważniejszą zasadą, którą się kieruje jest niepozostawianie pozycji na noc. Swoje systemy transakcyjne opiera na analizie technicznej, głównie price action oraz wskaźnikach technicznych – MACD, RSI i Stochastic Oscillator. Liczba sygnałów transakcyjnych waha się między kilkoma, a kilkunastoma dziennie, w zależności od liczby instrumentów, na których dokonuje transakcji.