GTC

    1842

    Good Till Canceled; zlecenia kupna bądź sprzedaży instrumentu finansowego aktywne do czasu ich ręcznego anulowania przez inwestora. Zlecenia te nie mają terminu ważności. Wszystkie zlecenia oczekujące na platformach MetaTrader 4 oraz MetaTrader 5 są domyślnie zleceniami GTC.

    Inwestor wykorzystujący wahania cen w średnim horyzoncie czasowym. W sposób umiejętny łączy codzienne obowiązki służbowe z inwestowaniem nadwyżek finansowych na rynkach. Na inwestowanie poświęca maksymalnie godzinę dziennie, analizując głównie sytuację techniczną na wybranych instrumentach. Wchodząc w pozycję, z góry definiuje poziomy zleceń Stop Loss i Take Profit i oczekuje na rozwój sytuacji rynkowej.