GDT Price Index

    1750

    Indeks cen produktów mlecznych sprzedanych na aukcji Global Dairy Trade. Wskaźnik makroekonomiczny publikowany w Nowej Zelandii mający duży wpływ na wartość dolara nowozelandzkiego – Nowa Zelandia jest istotnym eksporterem produktów mlecznych.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.