G7

    1799

    Grupa siedmiu najbardziej wpływowych państw świata, w której skład wchodzą: Stany Zjednoczone, Japonia, Niemicy, Wielka Brytania, Francja, Włochy oraz Kanada. Przywódcy państw należących do grupy (w przypadku USA i Francji prezydent, w przypadku Niemiec kanclerz, a w pozostałych premier) spotykają się na dorocznych szczytach polityczno-gospodarczych.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.