FTSE MIB

    1919

    Financial Times Stock Exchange Milano Italia Borsa; najważniejszy indeks giełdowy giełdy mediolańskiej, należącej do London Stock Exchange Group, prowadzony przez Financial Times (do 2009 roku przez Standard & Poor’s). FTSE MIB skupia 40 spółek o najwyższej kapitalizacji, spełniających dodatkowe warunki (przede wszystkim dotyczące płynności akcji).

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.