Fraktale (Fractals)

    1977

    Wskaźnik analizy technicznej stworzony przez Bill’a Williams’a. Zadaniem wskaźnika Fraktale jest wyznaczanie lokalnych szczytów i dołków i tym samym lokalnych poziomów wsparć i oporów. Szczyt wyznaczany jest w sytuacji, kiedy wśród pięciu kolejnych świec świeca środkowa jest najwyższa, a dołek wyznaczany jest w momencie, gdy pośród pięciu kolejnych świec świeca środkowa jest najniższa.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.