Formacja trójkąta

    1666

    Występuje zwykle po mniej stromych ruchach. Jest to formacja zapowiadająca kontynuację trendu. Cena musi budować trójkąt skierowany w bok, jednak dozwolone są lekkie odchylenia. Przewidywany zasięg formacji trójkąta to szerokość trójkąta w najszerszej jego części. Jej formowanie może trwać nawet do trzech miesięcy. Po wybiciu z trójkąta, przed właściwym ruchem, bardzo często występuje korekta.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.