Formacja świecowa

    1811

    Charakterystyczne układy cen widoczne na wykresach cenowych przedstawianych za pomocą świec japońskich. Formacja świecowa może się składać z jednej, dwóch lub większej ilości świec. O wymowie formacji decyduje rodzaj świecy, jej wielkość oraz umiejscowienie. Formacje świecowe w zależności od utworzonego układu mogą świadczyć o kontynuacji trendu bądź jego odwróceniu.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.