Formacja spodka

    1995

    Jedna z najbardziej zyskownych formacji cenowych, jednak wyjątkowo rzadko spotykana. Wartość instrumentu podczas budowy formacji przypomina spodek, podobnie jak wykres wolumenu. Sygnał kupna generowany jest po przełamaniu górnej granicy formacji – ceny maksymalnej wyznaczonej przez lewą stronę spodka. Wybicie z formacji spodka musi zostać potwierdzone przez wyraźny wzrost wolumenu, a po wybiciu często następuje lekka korekta ruchu.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.