Formacja RGR

    1860

    Formacja odwrócenia trendu wzrostowego ramię-głowa-ramię. Jest to odwrotność formacji oRGR, której budowa trwa również nawet kilka miesięcy. Składa się z trzech kolejnych szczytów. Środkowy szczyt jest wyższy, a dwa pozostałe są niższe i mniej więcej równe sobie. Sygnałem sprzedaży jest przełamanie linii poprowadzonej przez dwa dołki pomiędzy pierwszym i drugim oraz drugim i trzecim szczytem (tzw. linia szyi). Teoretyczny zasięg formacji RGR to projekcja wysokość pomiędzy linią szyi a drugim szczytem.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.