Formacja prostokąta

    1912

    Formacja cenowa kontynuacji trendu. Formację wyznaczają linie poziome poprowadzone przez dwa kolejne szczyty i dwa kolejne dołki. Zwykle formacja prostokąta ma siedem punktów stycznych. W obrębie formacji wolumen powinien spadać i gwałtownie wzrosnąć w momencie wybicia z formacji. W przypadku wybicia w stronę przeciwną do ruchu poprzedzającego formację układ zostaje zanegowany.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.