Formacja podwójnego szczytu

    1716

    Formacja odwrócenia trendu wzrostowego. Tworzy się w momencie, gdy wzrostowy rynek dwukrotnie nie jest w stanie przełamać określonego poziomu cenowego tworząc właśnie podwójny szczyt. Formacja generuje sygnał sprzedaży w momencie, w którym cena przełamie dołek wyznaczony pomiędzy dwoma szczytami. Teoretyczny zasięg formacji podwójnego szczytu to wielkość ruchu cenowego sprzed formacji.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.