Formacja podwójnego dna

    2013

    Formacja odwrócenia trendu spadkowego. Tworzy się w momencie, gdy spadkowy rynek dwukrotnie nie jest w stanie przełamać określonego poziomu cenowego tworząc właśnie podwójne dno. Formacja generuje sygnał kupna w momencie, gdy cena przełamie szczyt wyznaczony pomiędzy dwoma dołkami. Teoretyczny zasięg formacji podwójnego dna to wielkość ruchu cenowego sprzed formacji.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.