Formacja oRGR

    1902

    Formacja odwrócenia trendu spadkowego, odwrócone ramię-głowa-ramię. Jej budowa trwa nawet kilka miesięcy. Składa się z trzech kolejnych dołków. Środkowy dołek jest najgłębszy, a dwa pozostałe są płytsze i mniej więcej równe sobie. Sygnałem kupna jest przełamanie linii poprowadzonej przez dwa szczyty pomiędzy pierwszym i drugim oraz drugim i trzecim dołkiem (tzw. linia szyi). Teoretyczny zasięg formacji oRGR to projekcja wysokości pomiędzy linią szyi a drugim dołkiem.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.