Formacja odwróconego spodka

    1837

    Jedna z najbardziej zyskownych formacji cenowych, jednak wyjątkowo rzadka. Wartość instrumentu podczas budowy formacji przypomina spodek położony spodem do góry. Podobnie wygląda wykres wolumenu. Sygnał sprzedaży generowany jest po przełamaniu dolnej granicy formacji – ceny minimalnej wyznaczonej przez lewą stronę spodka. Wybicie z formacji odwróconego spodka musi zostać potwierdzone przez wyraźny wzrost wolumenu. Po wybiciu często następuje lekka korekta ruchu.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.