Formacja objęcia hossy

    1899

    Formacja świecowa; sygnalizuje odwrócenie trendu spadkowego i rozpoczęcie wzrostów. Formacja objęcia hossy składa się z dwóch świec. Pierwsza świeca to świeca spadkowa, a druga świeca to świeca wzrostowa. Świeca spadkowa jest najczęściej dość krótka. Świeca wzrostowa otwiera się z luką spadkową, poniżej minimum świecy spadkowej i zamyka się powyżej jej maksimum, obejmując swoim korpusem całą świecę spadkową.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.