Formacja objęcia bessy

    2106

    Formacja świecowa; sygnalizuje odwrócenie trendu wzrostowego i rozpoczęcie spadków. Formacja objęcia bessy składa się z dwóch świec; pierwsza świeca to świeca wzrostowa; druga świeca jest świecą spadkową. Świeca wzrostowa jest zwykle dość krótka; świeca spadkowa otwiera się z luką wzrostową, powyżej maksimum świecy wzrostowej i zamyka się poniżej jej minimum, obejmując swoim korpusem całą świecę wzrostową.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.