Formacja klina

    2504

    Formacja kontynuacji trendu. Cena tworzy w niej bardzo spiczasty trójkąt skierowany w kierunku przeciwnym do panującego trendu. Teoretyczny zasięg formacji klina to różnica wysokości pomiędzy początkiem i końcem formacji. Budowa formacji klina może trwać nawet do trzech miesięcy.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.