Formacja chorągiewki

    1854

    Pojawia się na wykresie jako trójkąt będący korektą trwającego ruchu. Występuje zarówno w trendzie wzrostowym jak i spadkowym. Zwykle buduje się mniej więcej w połowie ruchu. Trójkąt zazwyczaj skierowany jest w bok, dopuszczalne są jednak niewielkie odchylenia. Wybicie z formacji chorągiewki w stronę zgodną z poprzedzającym ją ruchem jest sygnałem kontynuacji trendu. Jej budowa trwa zwykle około trzech tygodni.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.