Formacja cenowa

    1823

    Ruch cen tworzący na wykresie cenowym określony, powtarzalny kształt lub figurę geometryczną, który umożliwia oszacowanie kierunku ruchu cenowego oraz ewentualnie momentu rozpoczęcia tego ruchu. Wyróżniane są formacje odwrócenia trendu oraz kontynuacji trendu. Potwierdzeniem sygnałów transakcyjnych generowanych przez formacje cenowe jest często wolumen obrotów.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.