Force Index (FI)

    1803

    Wskaźnik analizy technicznej stworzony przez dr Alexandra Eldera. Zadaniem wskaźnika jest określenie miejsca, w którym zachodzi stan równowagi pomiędzy popytem a podażą oraz wychwycenie momentu, w którym następuje przełamanie tej równowagi. Wskaźnik Force Index swoje odczyty opiera o zmiany cen oraz wolumen obrotów.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.