Footsie

    1856

    Potoczna nazwa indeksu Financial Times Stock Exchange 100 – indeksu akcji spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange). Indeks footsie obejmuje 100 spółek o najwyżej kapitalizacji, spełniających określone warunki (między innymi kwestie dotyczące płynności akcji). Jest to, obok indeksów DAX 30 oraz CAC 40, najważniejszy indeks giełdowy Europy.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.