Footsie

    1795

    Potoczna nazwa indeksu Financial Times Stock Exchange 100 – indeksu akcji spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange). Indeks footsie obejmuje 100 spółek o najwyżej kapitalizacji, spełniających określone warunki (między innymi kwestie dotyczące płynności akcji). Jest to, obok indeksów DAX 30 oraz CAC 40, najważniejszy indeks giełdowy Europy.

    Retro S.A.
    Ekonomista
    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.