FOMC

    Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku; odpowiednik Rady Polityki Pieniężnej. Organ odpowiedzialny za kształtowanie polityki pieniężnej oraz nadzór nad operacjami otwartego rynku w USA. FOMC ustala także poziomy docelowe podaży pieniądza. Cele wyznaczone przez FOMC realizowane są przez System Rezerwy Federalnej, czyli amerykański odpowiednik Narodowego Banku Polskiego. Składa się z 12 członków, w tym z siedmioosobowej Rady Gubernatorów SRF.

    FP Markets
    Ekonomista
    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.