Fixing

    1770

    Ustalenie kursu jednolitego. Jest to faza notowań podczas sesji giełdowej, na której ustalany jest kurs jednolity podczas otwarcia i zamknięcia notowań (fixing otwarcia oraz fixing zamknięcia). Ustalanie kursu jednolitego ma na celu wyeliminowanie wpływu przypadkowych zleceń na kurs otwarcia oraz kurs zamknięcia – ma to szczególne znaczenie dla funduszy inwestycyjnych, które cen zamknięcia używają do wyceny swoich portfeli.

    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.