EuroStoxx 50

    1703

    Indeks giełdowy 50 spółek o najwyższej kapitalizacji wybranych spośród spółek pochodzących ze wszystkich krajów Strefy Euro. Indeks EuroStoxx 50 prowadzony jest przez spółkę STOXX, której właścicielem są Deutsche Börse Group oraz SIX Group;.Publikacja indeksu rozpoczęła się 26 lutego 1998 roku.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.