Euronext Paris

    2734

    Paris Bourse lub Bourse de Paris. Giełda Papierów Wartościowych w Paryżu. Jej historia sięga początku XIX wieku, od 2000 roku wchodzi w skład grupy Euronext, którą utworzyła wraz z giełdami z Brukseli oraz Amsterdamu. Najważniejszym indeksem giełdy jest CAC 40 (jeden z trzech najważniejszych indeksów giełdowych Europy, obok FTSE 100 i DAX 30). Stanowi część transatlantyckiej grupy giełdowej NYSE Euronext.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.