Euronext Lisbon

    3459

    Lisbon Stock Exchange. Giełda Papierów Wartościowych w Lizbonie założona w 1769 roku a od 2002 roku wchodząca w skład grupy Euronext, która dwa lata wcześniej została utworzona przez giełdy z Paryża, Brukseli i Amsterdamu. Najważniejszy indeks lizbońskiej giełdy to PSI 20. Po przejęciu Euronext przez NYSE, Euronext Lisbon stanowi część grupy giełdowej NYSE Euronext. W skład tej grupy należą również giełda paryska, brukselska, amsterdamska, nowojorska oraz kilka innych giełd amerykańskich.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.