Euronext Brussels

    2040

    Brussels Stock Exchange. Giełda Papierów Wartościowych w Brukseli założona w 1801 roku, od 2000 roku wchodzi w skład grupy Euronext, którą utworzyła wraz z giełdami z Amsterdamu oraz Paryża. Najważniejszy indeks giełdy to BEL 20. Od momentu przejęcia Euronext przez NYSE stanowi część grupy giełdowej NYSE Euronext (część Intercontinental Exchange), do której należy giełda amsterdamska, brukselska, paryska, lizbońska, nowojorska i kilka innych giełd amerykańskich.

    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.