Eurogrupa

    2223

    Z angielskiego Eurogroup. Nieformalny element struktury decyzyjnej w Unii Gospodarczej i Walutowej, będącej elementem współpracy w ramach Unii Europejskiej. W skład Eurogrupy wchodzą ministrowie finansów państw Strefy Euro. W posiedzeniach grupy uczestniczą także komisarz Unii Europejskiej do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł oraz prezes Europejskiego Banku Centralnego. Posiedzenia odbywają się zwykle raz w miesiącu.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.