Eurodolar

    1776

    Potoczne określenie pary walutowej euro i dolara amerykańskiego, czyli EUR/USD. Najpopularniejsza para walutowa na świecie. Euro jest w niej walutą bazową, a dolar amerykański walutą kwotowaną. Eurodolar potocznie nazywany jest „edek”.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.